Het levenspad 

 

Medium Piet van Duijn

Emailadres miepiet211@gmail.com 

Telefoon 06 40662215

Helderziend 

Heldervoelend 

Helder horend

Reiki 

Magnetiseren

foto lezen 

healing massage

blokkade,s opheffen